اطلاعات تکمیلی
اطلاعات تماس

تهران - شریعتی – ابتدای ظفرساختمان آفتاب – پلاک 9 – طبقه سوم –واحد 16

تلفن:22923041

1. مقایسه رادیوگرافی پانورامیک و لترال سفالومتری در اندازه گیری زاویه گونیال در بیماران با مال اکلوژن کلاس II

Authors: جواد چلیپا, ویدا رضایانی, اعظم خورشیدیان, محمدهاشم حسینی, محمدصادق احمد آخوندی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, Vol.50, No.2, Year. 1388, Page:77-84,

download

 

2. بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Class III در دوره Mixed dentition متعاقب استفاده از دستگاه Face mask وSlow Maxillary expansion

Authors: محمدصادق احمدآخوندی، اعظم خورشيديان ، جواد چليپا
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.21, No.2, Year. 1387, Page:77-84,

download

 

3. بررسی تغييرات قوس های دندانی بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اکسپنشن Y شکل
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.14, No.2, Year. 1380, Page:38-44
,

download

 

4. بررسی ارتباط سفالومتريک ابعاد صورت و موقعيت ساژيتالی و عمودی دندانهای قدامی

Authors: دکتر احمد سوداگر- دکتر محمدصادق احمد آخوندی - دکتر سيده نفيسه مؤمنی - دکتر آزاده داود آبادی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.22, No.1, Year. 1389, Page:9-16,

download

 

5. مقايسه اثرات درمانی فيس ماسک با و بدون استفاده از پيچ اکسپانشن در ايجاد تغييرات اسکلتی – دندانی در Cl III
Authors: دکتر محمد صادق احمد آخوندي- دکتر اعظم خورشيديان - دکتر محمدجواد خرازی فرد
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.21, No.3, Year. 1388,

download

 

6. مقايسه Malpractice ارتودنسی دندانپزشکان عمومی و متخصص در پرونده‌های سازمان نظام پزشکی در سالهای 72-1384

Authors: دکتر محمدصادق احمدآخوندی-دکتر محمدجواد خرازی‌فرد-دکتر شقايق رحمتيان-دکتر جواد چليپا - دکتر محمدهاشم حسينی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.4, Year. 1386, Page:50-54,

download

 

7. بررسی تغييرات سفالومتريک (دندانی اسکلتی) در بيماران Cl III در دوره دندانی مختلط متعاقب استفاده از دستگاه Face mask
Authors: دکتر محمدصادق احمد آخوندی- دکتر اعظم خورشيديان
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.19, No.2, Year. 1386, Page:98-105,

download

 

8.بررسی شيوع شاخصهای اورجت، اوربايت و کراس بايت در دانش آموزان 11- 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.13, No.1, Year. 1380, Page:79-86,

download

 

9. بررسی ايمونوژنتيک ناهنجاريهای شکاف لب و کام در بيماران ايرانی

Authors: دکتر امير خاوری- دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.13, No.1, Year. 1380, Page:57-66,

download

 

10.بررسی شيوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان 11 تا 13 ساله شهرستان مهران در سال 1376
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.12, No.4, Year. 1379, Page:91-101,

download

 

11.تغييرات سفالومتريک بيماران متعاقب کاربرد دستگاه اکسپنشن Y شکل
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.12, No.3, Year. 1379, Page:23-31,

download

 

12. بررسی اثرات دستگاه P.E متحرک بر عرض قوس دندانی فک پايين

Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.10, No.3-4, Year. 1377, Page:21-32,

download

 

13. بررسی اثرات Rapid palatal Expansion بر عرض قوس فک پايين
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی-دکتر سيد محمد ابراهيم موسوی سجاد
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.9, No.1-2, Year. 1376, Page:13-24
,

download

 

14.بررسی شيوع روابط اکلوژنی مختلف در دانش آموزان پسر 13-11 ساله مدارس راهنمايی ناحيه 2 شهرستان کرج
Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.8, No.2, Year. 1375, Page:9-18,

download

 

15.تشخيص هويت يا شناسايی افراد از روی دندانها و آثار آنها
Authors: دکتر غلامعلی زارع-دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.7, No.3, Year. 1374,

download

 

16. معرفی دو بيمار با دندانهای اضافی Supplemental بسيار نادر

Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.7, No.1, Year. 1374, Page:19-26,

download

 

17. نقش پروستا گلاندین‌ها در حرکات دندانی

Authors: دکتر محمدصادق آخوندی
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان, Vol.4, No.3, Year. 1368, Page:54-60,

download

 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به دکتر محمد صادق آخوندی تعلق دارد

طراحی وب سایت و پشتیبانی : آنلاین سلامت دات کام